Кибритени кутийки
 
 
 
Кибритена книжка, модел 555
с 5 клечки
49/26/4мм
бройки
 
ламиниране
цвята
 
Обща цена
в лв.
лв./бр.
1000
1+0
4+0
150 0,15
2000
1+0
4+0
300 0,15
4000
1+0
4+0
600 0,15
6000
1+0
4+0
900 0,15
8000
1+0
4+0
1200 0,15
10000
1+0
4+0
1400 0,14
20000
1+0
4+0
2800 0,14
50000
1+0
4+0
7000 0,14
 

 

1. Кибритена книжка 28/55 мм с 5 клечки

бройки
ламиниране
цвята
Обща цена в лв.
лв./бр.
3000
1+0
4+0
480
0,16
6000
1+0
4+0
960
0,16
9000
1+0
4+0
1440
0,16
12000
1+0
4+0
1800
0,15
24000
1+0
4+0
3600
0,15
48000
1+0
4+0
7200
0,15
***
1+0
4+0
***
***

 

7. Кибритени кутийки - 51/24/7 или 56/24/7 мм 10 клечки
 
  56/24/7 51/24/7
бройки
Обща цена в лв.
лв./бр.
лв./бр.
1000
320 0,32 0,31
3000
780 0,26 0,25
5000
1200 0,24 0,23
10000
2100 0,21 0,2
15000
3000 0,2 0,19
20000
3800 0,19 0,18
50000
9000 0,18 0,17
2. Кибритена книжка - 55/50 мм 10 клечки:
бройки
ламиниране
цвята
Обща цена в лв.
лв./бр.
1000
1+0
4+0
290 0,29
3000
1+0
4+0
660 0,22
5000
1+0
4+0
1050 0,21
10000
1+0
4+0
1900 0,19
15000
1+0
4+0
2700 0,18
20000
1+0
4+0
3400 0,17
50000
1+0
4+0
8000 0,16
8. Кибритени кутийки - 51/35/8 или 56/35/9 мм 20 клечки
 
  56/35/9 51/35/8
бройки
Обща цена в лв.
лв./бр.
лв./бр.
1000
340 0,34 0,33
3000
870 0,29 0,28
5000
1300 0,26 0,25
10000
2300 0,23 0,22
15000
3300 0,22 0,21
20000
4200 0,21 0,2
50000
10000 0,2 0,19
3.Кибритена книжка- 55/50 мм 20 клечки:
бройки
ламиниране
цвята
Обща цена в лв.
лв./бр.
1000
1+0
4+0
350 0,35
3000
1+0
4+0
870 0,29
5000
1+0
4+0
1350 0,27
10000
1+0
4+0
2600 0,26
15000
1+0
4+0
3750 0,25
20000
1+0
4+0
4800 0,24
50000
1+0
4+0
11500 0,23
9. Кибритени кутийки - 56/46/9 мм 24 клечки
 
  56/35/9  
бройки
Обща цена в лв.
лв./бр.
лв./бр.
1000
380 0,38  
3000
930 0,31  
5000
1450 0,29  
10000
2500 0,25  
15000
3600 0,24  
20000
4600 0,23  
50000
11000 0,22  
4.Кибритени кутийки - 51/36/11 мм 25 клечки
бройки
ламиниране
цвята
Обща цена в лв.
лв./бр.
1000
1+0
4+0
330 0,33
3000
1+0
4+0
810 0,27
5000
1+0
4+0
1200 0,24
10000
1+0
4+0
2100 0,21
15000
1+0
4+0
3000 0,2
20000
1+0
4+0
3800 0,19
50000
1+0
4+0
9000 0,18
10. Кибритени кутийки - 56/23/23 мм с 13 клечки - триъгълен профил
  56/35/9  
бройки
Обща цена в лв.
лв./бр.
лв./бр.
1000
350 0,35  
3000
870 0,29  
5000
1300 0,26  
10000
2300 0,23  
15000
3300 0,22  
20000
4200 0,21  
50000
10000 0,2  
5. Кибритени кутийки - 50/38/14 мм 30 - 35 клечки
бройки
ламиниране
цвята
Обща цена в лв.
лв./бр.
1000
-
4+0
440 0,44
3000
-
4+0
570 0,19
5000
-
4+0
700 0,14
10000
-
4+0
1200 0,12
15000
-
4+0
1650 0,11
20000
-
4+0
2000 0.10
50000
-
4+0
4500 0,09
11. Кибритени кутийки - 56/18/18 мм с 15 клечки - квадратен профил:
 
  56/35/9  
бройки
Обща цена в лв.
лв./бр.
лв./бр.
1000
340 0,34  
3000
840 0,28  
5000
1250 0,25  
10000
2200 0,22  
15000
3150 0,21  
20000
4000 0,2  
50000
9500 0,19  
6. Кибритена книжка "credit card" - 86/55 мм 20 клечки:
бройки
ламиниране
цвята
Обща цена в лв.
лв./бр.
3 000
1+0
4+0
1020 0,34
5 000
1+0
4+0
1600 0,32
10 000
1+0
4+0
3100 0,31
15 000
1+0
4+0
4500 0,30
20 000
1+0
4+0
5800 0,29
50 000
1+0
4+0
13500 0,27
12. Комплект с кибритени кутийки 178*137*12 мм
Съдържа 9 различни кутийки 51х36х10 мм с 25 клечки
бройки
ламиниране
цвята
Обща цена в лв.
лв./бр.
100
1+0
4+0
1109 11,09
200
1+0
4+0
1822 9,11
300
1+0
4+0
2436 8,12
400
1+0
4+0
2852 7,13
500
1+0
4+0
3285 6,57
 
Кибритени кутийки за пури
 

1. Кибритени кутийки за пури - 100/25/8 мм с 5 клечки 9 см

бройки
ламиниране
цвята
Обща цена в лв.
лв./бр.
1 000
1+0
4+0
850 0,85
2 000
1+0
4+0
1440 0,72
3 000
1+0
4+0
1740 0,58
4 000
1+0
4+0
2280 0,57
5 000
1+0
4+0
2600 0,52
10 000
1+0
4+0
4200 0,42

 

2. Кибритени кутийки за пури - 100/35/10 мм с 15 клечки 9 см
 
бройки
ламиниране
цвята
Обща цена в лв.
лв./бр.
1 000
1+0
4+0
1290 1,29
2 000
1+0
4+0
2320 1,16
3 000
1+0
4+0
3090 1,03
4 000
1+0
4+0
3760 0,94
5 000
1+0
4+0
4400 0,88
10 000
1+0
4+0
7400 0,74

 

Опция: черни клечки

Клечки 50 мм с черна дървесина със сини или червени главички

За кибрит с 10 клечки +15 лв за 1000 бр
За кибрит с 15 клечки +20 лв за 1000 бр
За кибрит с 20 клечки +25 лв за 1000 бр
За кибрит с 25 клечки +30 лв за 1000 бр

Цените са в български лева с включен ДДС

Срокът на изработка е 4 седмици.

При експресни поръчки (10 работни дни) цената се завишава с 30 на сто

Използва се едностранно хромов картон - 250 гр кв. м.

печат офсет cmyk 4+0,+ламиниране

Прайс-лист
Продукти и цени ( pdf )